Drupal 7.X

Artikel

Installation af Drupal 7 på webserver - Og på dansk

Her følger 3 små instruktionsvideoer, der beskriver installation af Drupal 7.

Instruktionerne viser en typisk installation fra download af de nødvendige filer fra Drupal.org, til upload og rettelse af en hyppig fejl.

Installationen foregår til en webserver, hvor man på forhånd skal have adgang med ftp og adgang til en database (MySql)

Trin 1) Frem til ftp-upload

Drupal - WSOD

Under Drupal kan man opleve det såkaldte White Screen Of Death (WSOD) problem. Problemet kommer til udtryk ved, at drupalsider efter indlæsning er tomme og man ser kun den hvide baggrund. Årsagerne kan være flere og derfor kan det være en ide at slå fejlvisning til

Det kan gøres ved at tilrettet filen index.php, så WSOD erstattes af WSOD + php-fejlmeddelelse.

Filen index.php ligger i roden på dit site.

Drupal - efter installation - failed to open stream

Efter en frisk installation af Drupal, får jeg af og til en fejl i stil med følgende:

Warning: file_put_contents(temporary://file0ZJpZr): failed to open stream: "DrupalTemporaryStreamWrapper::stream_open" call failed i file_unmanaged_save_data() (linje xxx af .../includes/file.inc).

Drupal - serialize problem

Følgende fejl, kan være enormt irriterende i Drupal.
Problemet opstår ofte i forbindelse med opdatering af kernesystemet, men også når man flytter et site.
Problemet kommer fra lagring af variabler med tilstand i databasen. Det er php der leverer fejlmeddelelsen.
Der findes et modul, som har hjulpet mig flere gange - variableCheck.
Modulet installeres og aktiveres på normal vis. Derefter kan man anvende det gennem Rapporter - Check System Variables.

Sider