FreeBSD

Artikel

lspci

Under Linux kan du se hvilket udstyr der sidder i portene på din PC med kommandoen lspci. Bruger du BSD findes der en tilsvarende kommando:

# pciconf -lv

 

Hvilket udstyr sidder på min PC?

Når din computer startes, indlæser systemets drivere oplysninger om hardwaren. Disse oplysninger kan du se med følgende kommando:

#> dmesg

Oplysningerne er dog ikke statiske, da der kan komme nyt udstyr til - f.eks. ting der tilsluttes maskinesn USB-porte o.a. , eller der kan opstår fejl i hardwaren, som får enheder til at falde ud, eller ændre status.

dmesg kan med fordel kombineres med  top, tail, grep, more m.fl.

Sider