wifi

Artikel

Få Rasperry Pi til at lede efter flere netværk

Jeg har en Raspberry Pi, der er sat op som udviklings server. Jeg kan tage den med mig og jeg behøver ikke at have adgang til skærm og tastatur, for at bruge den, når jeg er ude.
Den er indstillet til 3 wifihotspots, som den vælger i prioriteret rækkefølger.
Finder den mit hjemmenetværk logger den sig på det. Finder den ikke hjemmenetværket logger den sig i stedet på min mobilrouter. Finder den heller ikke den, forsøger den at logge sig på min telefons hotspot.

Opsætningen laves i filen:  /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

Sider