Hvilken processor har min computer

Artikel

Du kan få en masse oplysninger om din processor med følgende kommando

#> cat /proc/cpuinfo

Kommandoen viser indholdet af filen cpuinfo (cat er en intern kommando, der  viser indholdet af en fil. cpuinfo er en fil, der indeholder oplysninger om din hardware)

Kategori: