Split dit netkort

Artikel

Har du brug for et ekstra netværksinterface på din linux maskine, kan du "splitte" dit netkort 

Har du en Apache eller Nginxserver kørende på en maskine, kan du få behov for at have flere ip-adresser. Men hvordan?

(I nedenstående bruger jeg en Raspberry Pi, med Raspian (Stretch))

Kør kommandoen ifconfig

pi@raspberrypi:~ $ ifconfig

eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    ether b8:27:eb:fc:16:d3 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1 (Local Loopback)
    RX packets 334 bytes 42752 (41.7 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 334 bytes 42752 (41.7 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.0.75 netmask 255.255.248.0 broadcast 192.168.7.255
    inet6 fe80::58aa:bbbf:c84d:8d25 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether e8:de:27:0c:2d:7c txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 1353103 bytes 515851661 (491.9 MiB)
    RX errors 0 dropped 33364 overruns 0 frame 0
    TX packets 8205 bytes 1071824 (1.0 MiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

Ovenstående viser 3 interfaces, hvor kun det ene er i brug - wlan0. Dette interface er tildelt ip-adressen 192.168.0.75. 
Ønsker du at dubblikere dette interface og angive en ekstra ip-adresse gøres det således:

sudo ifconfig wlan0:1 192.168.8.101
Hvis du nu kører ifconfig igen, vil du kunne se det nye interface er blevet tilføjet. Mit ser således ud:

wlan0:1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
     inet 192.168.8.101  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.8.255
      ether e8:de:27:0c:2d:7c  txqueuelen 1000  (Ethernet)

NB! Du skal naturligvis være opmærksom på, at den valgte ip-adresse ikke er i brug i forvejen.

 

kategori: