Arduino fugtighedsmåling

Artikel

Med en Arduino og en fugtcensor (Fuduntu) kan man måle vandstand/fugtighed i f.eks. potteplanter.

At sende strøm gennem metal i våde omgivelser, får automatisk metallet til at korrodere. Nedenstående artikel beskriver, hvordan man minimerer problemet.

http://www.homautomation.org/2014/06/20/measure-soil-moisture-with-arduino-gardening/

Min tilpassede kode ser således ud: 
 
int sensorPin = 0;    // select the input pin for the potentiometer
int sensorValue = 0;  // variable to store the value coming from the sensor
 
int sensorVCC = 13;
 
 
void setup() {
  // declare the ledPin as an OUTPUT:
   Serial.begin(9600);  
   pinMode(sensorVCC, OUTPUT); 
   digitalWrite(sensorVCC, LOW);
}
 
void loop() {
  // power the sensor
  digitalWrite(sensorVCC, HIGH);
  delay(200); //make sure the sensor is powered
  // read the value from the sensor:
  sensorValue = analogRead(sensorPin); 
  //stop power 
  digitalWrite(sensorVCC, LOW);  
  //wait
           
  Serial.print("sensor = " );                       
  Serial.println(sensorValue);                   
  delay(3600000ul); 
}
kategori: