iftop - topliste over netværksforbindelser.

Artikel

Mange kender Windows Task Manager - process liste, eller hvad den nu kaldes. Med CTRL+Alt+Del, eller Ctrl+Alt+Esc, kan man fremkalde den i det grafiske miljø. Her kan man få et overblik over kørende programmer og processer. I nogle tilfælde, kan man bruge oversigten til lukke ned for disse, hvis de "hænger".

Under Linux har man en tilsvarende oversigt, der dog køres fra kommandolinjen; "top". Nogle vil Iftop viser aktuelle netværksforbindelser og datatransfersikkert opleve den primitive præsentation, som gammeldags i forhold til den "pæne" Windows udgave. Hvis man ser bort fra det visuelle, er der dog ingen tvivl om at fordelene ved top er langt flere end ulemperne. top kan køres på de fleste Linux systemer, således også integredede systemer i diverse NAS-bokse og andet udstyr, der ikke bruger en skærm. Det her handler ikke om top, som allerede kendes af mange. Nej det handler om den mere ukendte kommando "iftop". Den fungerer som top, ved at den skaber en selvopdaterende oversigt. Iftop viser indgående og udgående netværksforbindelser, hvor "top" viser kørende processer.

iftop er ikke altid installeret på den standardlinux man kører, ej heller op min Ubuntu 12,10. Det klares dog nemt med følgende kommando:
sudo apt-get install iftop

Derefter kan kommandoen køres med sudo iftop

Når programmet er startet får man en oversigt over alle aktive netværksforbindelser - indgående, som udgående. Oversigten reagerer på diverse tastetryk, hvoraf "h" er den vigstigste i starten. Trykker man på "h", fremkommer en hjælpeskærm. trykkenr man igen på "h", vender man tilbage til oversigten over netværksforbindelser.

"q" bruges til at forlade programmet.

kategori: