Installation af Drupal 7 på webserver - Og på dansk

Artikel

Her følger 3 små instruktionsvideoer, der beskriver installation af Drupal 7.

Instruktionerne viser en typisk installation fra download af de nødvendige filer fra Drupal.org, til upload og rettelse af en hyppig fejl.

Installationen foregår til en webserver, hvor man på forhånd skal have adgang med ftp og adgang til en database (MySql)

Trin 1) Frem til ftp-upload

Trin 2) Sprogupload

Trin 3) Fejlrettelse efter installation

kategori: