Drupal - WSOD

Artikel

Under Drupal kan man opleve det såkaldte White Screen Of Death (WSOD) problem. Problemet kommer til udtryk ved, at drupalsider efter indlæsning er tomme og man ser kun den hvide baggrund. Årsagerne kan være flere og derfor kan det være en ide at slå fejlvisning til

Det kan gøres ved at tilrettet filen index.php, så WSOD erstattes af WSOD + php-fejlmeddelelse.

Filen index.php ligger i roden på dit site.

Tilføj følgende tre linier lige efter det første php-tag (<?php):

error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', TRUE);
ini_set('display_startup_errors', TRUE);

Herefter vil du få lidt dflere oplysninger, når du oplever WSOD. Nogen vil hævde det ikke er pænt, eller at det udgør en sikkerhedsrisiko, da brugerne også kan opleve WSOD. Herved får de naturligvis også detaljer om fejlens art. Derfor er det en god ide at begrænse det til brug under udvikling og/eller fejlfindning.

kategori: