OS-Magasinets mål

Artikel

OS-Magasinets mål er skabe øget fokus på Open Source. Herudover er udgangspunktet operativsystemer, hvorved fokus lægges på alt fra grundlæggende software til færdige brugerprogrammer.

Navnet OS-Magasinet dækker således over 2 betydninger. OS er  en forkortelse for OperativSystem, samt Open Source - to forskellige begreber, der i praksis er gansk nært beslægtede.

Operativ System Magasinet

OS-Magasinet beskæftiger sig med operativsystemer. De fleste kender Windows som det mest dominerende operativsystem på markedet, især når man taler om personlige computere. De meget udbredte Mac computere har også deres eget OS kaldet OS X i forskellige versioner - typisk benævnt som forskellige kattedyr - Lion, Leopard o.s.v.  

Til personligt brug er der i dag dog mange andre alternativer. Det er noget mange brugere enten ikke er klar over, eller finder for kompliceret at bruge tid på. Set med mine øjne er det en skam, for der ligger en verden af gode oplevelser og muligheder, som er frit tilgængelig for den, der har lyst. Stort set alle traditionelle PCere leveres i dag med en "gratis" udgave af Windows i en eller anden begrænset form/version. Windows er et funktionelt operativsystem, der gennem mange år har sat rammer for brugen af computere på mange felter. Det er dog også et system, der på mange måder er kørt træt. Microsoft forsøger at fastholde gamle principper omkring udvikling og salg af operativsystemet - principper, som ikke længere er tidssvarende. Årsagerne er naturligvis klare - det handler om at tjene penge så længe det er muligt. I skrivende stund koster Windows 7 i fuld version (Ultimate) lidt over kr. 2.000,- i en ren handel. Mac's Lion koster til sammenligning kr. 179,-. Derudover findes der utallige gratis alternativer, som både "over" og "undergår" Windows og OS X både hvad angår estetik og funktionalitet.

OS-Magasinet vil skabe øget fokus på disse systemer gennem artikler, dialog og tips og tricks.

Open Source Magasinet

Open Source er et begreb, som omhandler software med tilgængelig kildekode. Det er ikke nødvendigvis gratis software, men kilden er tilgængelig læsning for alle, hvilket giver nogle indlysende fordele.

For det første kan alle med fagligheden i orden gå ind og rettet fejl, eller lave ændringer efter egne behov. Det svarer til, at du køber dig en bil og senere vælger at sætte en ny radio i. Det kan når du bruger OpenSource - det kan du ikke, når du bruger lukket software.

Dernæst gør Open Source det meget vanskeligt (Læs: umuligt) for virksomheder at fastlåse deres brugere til en bestemt løsning. Det har indlysende fordele for slutbrugerne, som herved er beskyttet mod alle de ulemper, der er ved at være bundet til bestemte programpakker. Markedskræfterne gør, at mange virksomheder konstant forsøger at skabe et indtægtsgrundlag alene ved at have et ejerforhold til et navn/produkt. Når vi taler om Open Source så er rammerne på slutbrugerens side og der opstår hele tiden alternativer, når nogen forsøger at (mis-)bruge kode, der allerede er opfundet.

Den største fordel ved Open Source er nok, at det vokser som "græs", ikke som enkeltstående bonzai træer Verden er ikke afhængig af, at ét firma skal træffe de "rigtige" beslutninger i forhold til forandring og udvikling. Open Source verdenen er et enormt netværk af udviklere, der hver især bruger tid på at skabe, videreudvikle, nytænke, dokumentere og fejlrette software. Det foregår uafhængigt at de normale markedskræfter og der er ikke nogen overordnet central styring. I dag findes der Open Source pakker til et hvert behov. En del af dem er allerede de foretrukne på deres felt.

OS-Magasinet vil skabe øget fokus på de utallige projekter og skabe en plaform hvor man kan finde viden og inspiration til at få dækket egne behov med Open Source.